Skrining i dijagnozaO raku jetre

logo

Pacijenti koji imaju neki od gorenavedenih faktora rizika trebalo bi da porazgovaraju o svom statusu rizika sa svojim lekarom opšte prakse ili specijalistom za oboljenja jetre. Ciljevi skrininga jesu da se HCC dijagnostikuje što ranije i da se poboljša prognoza. S obzirom na to da je incidenca HCC u porastu, skrining je važan za osobe koje su pod rizikom.

Hepatocelularni karcinom (HCC)

Rak jetre može se otkriti tokom rutinskog pregleda ukoliko lekar napipa tvrde izrasline u trbuhu ili putem pregleda koji uključuju snimanje poput ultrazvuka, kompjuterizovane tomografije (CT), ili magnetne rezonance (MR). Da bi se potvrdila dijagnoza raka jetre, lekari mogu koristiti sledeće preglede/ ispitivanja:

Analize krvi
Ultrazvuk
Kompjuterizovana tomografija (CT)
Magnetna rezonanca (MR)
Biopsija

Analize krvi

Uključuju:

 • Kompletnu krvnu sliku (CBC): CBC meri broj crvenih i belih krvnih zrnaca, trombocita i hemoglobina u telu,
 • Određivanje koncentracije tumorskog markera alfa-fetoproteina (AFP): Test koji određuje nivoe proteina AFP u krvi. Povišeni nivoi AFP u krvi mogu ukazati na prisustvo primarnog raka jetre.

Kompjuterizovana tomografija (CT)

 • Ponekad se naziva i kompjuterizovana aksijalna tomografija ili CAT).
 • Koristi rendgenske zrake za pravljenje detaljnijih slika struktura u telu.

Biopsija

 • Mali uzorak tkiva jetre uzima se putem igle i onda se pregleda pod mikroskopom da bi se eventualno pronašle ćelije raka.
 • To može pokazati i da li je rak nastao u jetri ili negde drugde u organizmu, što lekarima pomaže da odluče kako da ga leče.

Ultrazvuk

 • Koristi reflektovane zvučne talase da proizvede slike organa i drugih struktura u telu.
 • Obično se koristi kao inicijalni test za otkrivanje čvrstih lezija u jetri.
 • Može se koristiti i za praćenje i skrining pacijenata pod visokim rizikom, ali ne može precizno da razlikuje HCC i druge čvrste lezije u jetri. Takođe je teško koristiti ultrazvuk za dijagnozu HCC u prisustvu ciroze.

Magnetna rezonanca (MR)

 • Koristi magnetno polje i pulseve energije radio-talasa za snimanje organa i struktura u telu.
  • CT i MR mogu biti preciznije od ultrazvuka u otkrivanju HCC.
  • I CT i MR korisne su za definisanje obima i broja tumora, kao i za proveru arterija i vena.
  • Za neke CT ili MR snimke može biti potrebno ubrizgavanje kontrasta ili boje, koji mogu pomoći u jasnijem prikazivanju organa i unutrašnjih struktura.
 • U nekim slučajevima, MR može dati različite informacije od onih koje se mogu videti putem drugih pregleda koji uključuju snimanje.