Modaliteti lečenjaO lečenju

logo

Lečenje zavisi od stadijuma i lokalizacije bolesti. Veoma je važno da sa svojim lekarom prodiskutujete o planu lečenja i da razumete zašto je baš taj određeni tip lečenja određen za Vas. U zavisnosti da li je u pitanju rak debelog creva ili rektuma primenjuje se odgovarajuća strategija lečenja.

Rani stadijum raka debelog creva

Kod pacijenata sa ranim stadijumom karcinoma, hirurgija je veoma bitan vid lečenja. Često tumor može potpuno da bude uklonjen i kod nekih ljudi se nikad neće ni vratiti. Pacijenti sa "Dukes A"  tipom karcinoma, obično nemaju dodatnu terapiju posle operacije.

Međutim, kod pacijenata sa "Dukes B" stadijumom postoji rizik da bi rak mogao da se vrati u budućnosti, posebno ako su tumorske ćelije pronađene u krvnim sudovima ili limfnim žlezdama. Kod ovih pacijenata se često primenjuje odgovarajuća hemioterapija posle operacije što smanjuje rizik ponovne pojave tumora.

Još veći rizik od ponovne pojave karcinoma javlja se kod pacijenata sa "Dukes C" stadijumom bolesti i u njihovo lečenje se skoro uvek uključuje hemioterapija posle operacije.

Drugi tipovi lečenja su još uvek u ranoj fazi istraživanja i još uvek su na nivou kliničkih ispitivanja.
 

Karcinom rektuma

Kod ljudi sa karcinomom rektuma, pre ili posle hirurgije često se primenjuje radioterapija. Zajedno sa hemioterapijom, radioterapija se primenjuje kako bi se tumor smanjio i na taj način omogućilo hirurzima da ga lakše odstrane. Primena hemio i radioterapije je poznata kao hemio-radioterapija.

Uznapredovali rak debelog creva

Uznapredovali rak debelog creva znači da se rak proširio sa primarne lokacije na crevu. Najčešće se može proširiti na okolno tkivo, tj. abdomen, što je poznato kao lokalno uznapredovala bolest. Ako se proširi na druge organe (npr. jetra, pluća) to nazivamo sekundarnim ili metastatskim karcinomom.

Najčešće nije moguće izlečiti uznapredovali stadijum bolesti, ali adekvatnim lečenjem moguće je kontrolisati je na duže vreme. U tim slučajevima lečenje se primenjuje kako bi se ublaži simptomi i popravio kvalitet života. Na žalost, kod nekih ljudi, u ovim situacijama, terapija ima mali uticaj na rak i ponekad se javljaju izražena neželjena dejstva.

S druge strane, primena biološke terapije u ovom stadijumu bolesti, može dovesti do toga da se sekundarni tumor smanji i na taj način omogući da hirurg odstrani i primarni i sekundarni tumor. Na ovaj način se može znatno poboljšati kvalitet života pacijenta i bolest kontrolisati duže vreme.

Šta je najpogodnije za Vas zavisi od sledećih činjenica:

Da li imate rak debelog creva ili rektuma? Na koji deo tela se karcinom proširio? Koje su prethodne terapijske opcije koje ste primali? Hemioterapija je najčešći izbor u lečenju uznapredovalog karcinoma. Među nekoliko tipova ove terapije, nalaze se one koje se daju kao kraća ili duža venska infuzija ili u obliku tableta. Hirurgija je terapijska metoda koja se koristi za uklanjanje tumora i tumorskih ćelija, makar samo da uklone prepreku koja blokira creva. Takođe nekad se hirurški uklanjaju udaljene metastaze iz jetre ili pluća. Radioterapija može da se koristi u cilju smanjenja tumorske mase, a posebno tumora koji prouzrokuje bol. Najčešće se ova terapija sprovodi kod pacijenata sa karcinomom rektuma, a poznata je i pod nazivom palijativna radioterapija. Monoklonska antitela se u određenim slučajevima koriste kako bi se kontrolisao rak debelog creva i rektuma na određeno vreme ili omogućila kvalitetnija hirurgija.

Kako se planira lečenje

U većini bolnica, tim specijalista (konzilijum) će razmotriti najbolji izbor terapije za Vaš oblik bolesti. Ovaj tim uključuje:

Abdominalnog hirurga (specijalista za hirurgiju debelog creva)
ProMedicinskog onkologa (specijalista za hemioterapiju)širen u okolne strukture (stadijum B i C)
Kliničkog onkologa (specijalista za radio i hemioterapiju)
Radiologa (specijalista za rentdgenske snimke)
Radioterapeuta (specijalista za zračenje)
Patologa (specijalista za definisanje stadijume i proširenost bolesti)

Takođe, u tim mogu biti uključeni i specijalizovana sestra, dijetetičar, fizioterapeut, piholog ili savetnik. Konzilijum će zajedno doneti najbolji plan o Vašoj terapiji uključivši sve faktore koji uključuju Vaše trenutno stanje, godine, tip i veličinu tumora, kao i činjenicu da li je počeo i koliko da se širi.

Ukolko imate pitanja o terapiji koja Vam je određena, nemojte se ustezati da pitate Vašeg lekara ili sestru. Najlakše je unapred sastaviti listu pitanja, kao i zabeležiti Vaš razgovor sa lekarom, a posebno odgovore koje ste dobili.

Dodatno mišljenje

Iako nekoliko specijalista za karcinome rade timski da odluče o najpodesnijem lečenju, možda ćete poželeti da dobijete i dodatno mišljenje drugog lekara o Vašoj bolesti i lečenju. Mnogi lekari će Vas rado uputiti kod drugog specijaliste na dodatni pregled ukoliko Vi smatrate da bi to bilo od pomoći. S druge strane, traženje dodatnog mišljenja često znači da se terapija odlaže na određeni rok, tako da je jako bitno da ste i Vi i Vaš lekar ubeđeni da će dodatno mišljenje biti korisno.

Ukoliko se ipak opredelite za ove dodatne konsultacije, dobro je da spremite listu pitanja u kojoj će se naći sve Vaše dileme i sumnje u prethodno određenu terapiju, kako biste odmah posle dobijanja dodatnog mišljenja nastavili sa adekvatnim lečenjem.

Slaganje sa odlukom o terapiji

"DPre bilo kakve terapije, lekar će Vam objasniti kakva je svrha lečenja i šta sve možete da očekujete od određenog lečenja. Najčešće će Vam dati dokument na potpis gde Vi potvrđujete da prihvatate način lečenja i da se slažete sa odlukom lekara o lečenju. Ni jedan vid lečenja ne može Vam biti prinudno određen, bez Vašeg odobrenja. Pre nego što Vi potpišete dokument, budite sigurni da ste dobili kompletnu informaciju o Vašem lečenju. Posebno o: tipu i trajanju terapije koja Vam je određena, prednostima i manama ove vrste terapije, adekvatnim alternativnim terapijskim opcijama, kao i neželjenim dejstvima i rizicima terapije.

Ukoliko ne razumete objašnjenje, tražite dodatno pojašnjenje problematičnih tema. Lečenje nekih tipova karcinoma može biti veoma kompleksno, tako da nije neuobičajeno da pacijenti traže ponovno objašnjenje.

Dobro je uvek uz sebe imati rođaka ili prijatelja kad Vam se objašnjava određena terapija koji će Vam pomoći da detaljnije zapamtite objašnjenja. Korisno je, takođe, zapisati listu pitanja i nedoumica uoči pregleda.

Pacijenti često imaju osećaj da je osoblje u bolnici prezauzeto da odgovara na Vaša pitanja, ali jako je bitno da budete informisani o tome kako će terapija uticati na Vas. Takođe, možete tražiti da o prihvatanju terapije odlučite naknadno ukoliko ne možete da se opredelite odmah po objašnjenju svih procedura planiranih za Vaše lečenje.

Imate, naravno, pravo da odlučite i da ne želite da pihvatite lečenje. Osoblje u bolnici može Vam objasniti šta može da se desi ukoliko se ne lečite. Izuzetno je važno da lekaru ili ordinirajućoj sestri svoju odluku, ukoliko ne želite da primate terapiju, saopštite i oni će uneti to u Vašu dokumentaciju. Možda će tražiti da svoju odluku date u pisanoj formi. Niste u obavezi da dajete objašnjenje ili razloge za odbijanje lečenja, ali je korisno da lekaru iznesete svoju zabrinutost kako bi Vam on dao najbolji savet šta u tom slučaju da radite.

Iako je ovaj sistem kompleksniji, on daje mnogo precizniju informaciju o stadijumu tumora nego "Dukes" sistem. Ako se karcinom javi ponovo posle inicijalnog lečenja to je poznatije kao relaps karcinoma.

Prednosti i mane lečenja

Mnogi ljudi su u velikom strahu od terapije karcinoma, najviše zbog neželjenih dejstava koji se mogu pojaviti. Neki pacijenti pitaju o posledicama odbijanja lečenja.

Iako terapija može da izazove pojavu neželjenih dejstava, ona se često mogu kontrolisati primenom dodatnih lekova. Originalna terapija se daje sa opravdanim razlogom i potencijalna korist od terapije varira od specifičnosti i stanja Vaše bolesti.

Odluka o prihvatanju lečenja

Ukoliko imate karcinom u ranoj fazi, gde Vam se nudi terapija koja za cilj ima izlečenje bolesti, odluka će biti lakša u vezi sa prihvatanjem ili odbijanjem terapije. Lekar će, takođe, tokom lečenja predočiti i eventiualne dodatne opcije u lečenju.

Međutim, u kasnijoj fazi bolesti, ukoliko izlečenje nije moguće i lečenje Vam je ponuđeno u cilju kontrole bolesti na određeni period vremena, može da se desi da donošenje odluke o prihvatanju lečenja bude mnogo teže. Donošenje ove odluke u tim slučajevima je uvek teška. U svakom slučaju, jako je bitno da sa svojim lekarom do detalja razmotrite opcije koje imate i da li želite da prihvatite terapiju. Ukoliko donesete odluku da to ipak ne želite, lekar može da Vam prepiše palijativnu terapiju u cilju ublažavanja simptoma.