Znaci i simptomiO raku jetre

logo

Rano otkrivanje raka jetre može biti teško. Često nema simptoma raka jetre (ili oboljenja jetre) sve do uznapredovalog stadijuma bolesti. Kada se simptomi jave, oni se mogu sastojati od jednog ili više znaka navedenih ispod. Sledi lista znakova i simptoma na koje treba obratiti pažnju, posebno ukoliko imate jedan od ranije opisanih faktora rizika.

Znaci i simptomi raka jetre