RadioterapijaO lečenju

logo

Radioterapija deluje na tumor pomoću visokoenergetskih zraka koje uništavaju ćelije raka, dok su normalne ćelije maksimalno pošteđene. Radioterapija se obično koristi samo za lečenje karcinoma rektuma. Obično se ne koristi za lečenje karcinoma kolona, osim u slučajevima kada može pomoći smanjenju tegoba.

Radioterapija Vas ne čini radioaktivnim i potpuno je bezbedna u smislu Vašeg kontakta sa drugima, uključujući i decu, tokom celokupnog tretmana.

Rani karcinom rektuma

Radioterapija se može koristiti pre hirurgije kako bi se smanjio tumor, što olakšava njegovo uklanjanje. Ona takođe smanjuje verovatnoću ponovne pojave tumora. Obično se primenjuje pet tretmana nedelju dana pre operacije. Ako je tumor veliki može se primeniti i više tretmana koji traju i do šest nedelja i obično se kombinuju sa hemioterapijom (hemioradioterapija).

Ako se radioterapija ne primenjuje pre hirurgije, može se primeniti posle:

  • ako je bilo teško ukloniti tumor
  • ako su neke ćelije raka zaostale u rektumu
  • ako se rak proširio kroz zid creva na okolne limfne čvorove.

Ova vrsta radioterapije se može primenjivati određenim danima tokom 4-5 nedelja.
 

Radioterapija sekundarnog karcinoma

Ako se tumor proširio ili ponovo javio nakon inicijalnog tretmana (naročito u predelu male karlice) radioterapija se može koristiti kako bi se on smanjio. Ona takođe ublažava simptome kao što je bol.

Kako se radioterapija primenjuje

Radioterapija se obično primenjuje bez potrebe za bolničkim ležanjem u serijama kratkotrajnih dnevnih tretmana. Tretmani se najčešće sprovode svakog radnog dana sa pauzom tokom vikenda. Način primene terapije znatno varira u zavisnosti od procene lekara o tome kakva je primena najefikasnija za tretman karcinoma i ujedno najpodesnija za Vas. Terapija može trajati od nedelju dana pa do nekoliko nedelja.

Planiranje terapije

U cilju postizanja maksimalne efikasnosti terapije, potrebno je da se ona pažljivo isplanira. Pri prvoj poseti odeljenju radioterapije bićete zamoljeni da legnete pod veliku mašinu koja se zove simulator, a koja rendgenski snima i skenira onu oblast tela koja će biti tretirana. Ponekad se u iste svrhe koristi CT skener. Tretman se planira od strane lekara specijaliste kliničke onkologije. Planiranje je veoma važno i može zahtevati nekoliko poseta lekaru.

Na Vašoj koži biće iscrtane oznake kako bi radiograf koji sprovodi tretman znao kako da Vas tačno pozicionira i koji deo tela treba da ozrači. Ove oznake moraju ostati vidljive tokom tretmana, ali mogu se isprati po njegovom završetku. Na početku radioterapije biće Vam rečeno kako ćete se ponašati prema delu kože u oblasti koja je ozračena.

Tretman

PRadioterapija - tretmanre svake sesije radioterapije bićete pažljivo smešteni na krevet u ležećem ili sedećem položaju. Radioterapeut mora da se uveri da Vam je u tom položaju udobno. Tokom tretmana koji traje samo nekoliko minuta bićete ostavljeni sami u sobi, ali bićete u mogućnosti da razgovarate sa radioterapeutom koji će Vas pažljivo posmatrati iz susedne sobe. Radioterapija nije bolna, ali morate mirovati nekoliko minuta koliko obično traje tretman.

Neželjena dejstva

Radioterapija creva može izazvati neželjena dejstva kao što su proliv, mučnina i umor. Može izazvati i specifičnija neželjena dejstva kao što su zapaljenje creva ili mokraćne bešike. Ova dejstva mogu biti blaga ili teža u zavisnosti od jačine radioterapijske doze i dužine tretmana, a imaju tendenciju da se pogoršavaju kako tretman odmiče.

Neželjena dejstva će se uglavnom nastaviti nedelju ili više dana nakon završetka tretmana, a onda će postepeno početi da se povlače. Klinički onkolog će Vam reći šta možete da očekujete, a radioterapeuta možete upitati za savet u slučaju da neželjena dejstva za Vas postanu problem.

Mučnina

Neke osobe mogu osećati mučninu, ali ona je obično blaga i lekovi protiv mučnine (antiemetici) obično daju dobar rezultat. Ako Vam nije do jela, možete zameniti obroke nutritivnim visokokaloričnim napicima koja su dostupna u većini apoteka.

Proliv

Radioterapija može iritirati creva i izazvati proliv. Lekar će Vam prepisati lekove koji ga ublažavaju.

U delu o ishrani možete naći korisne informacije o načinima na koji se možete pozabaviti problemom mučnine i povraćanja.

Umor

S obzirom da radioterapija može da izazove osećaj umora pokušajte da se što više odmarate, naročito ukoliko svakoga dana dugo putujete kako biste primili terapiju.

Reakcije na koži

Koža u oblasti koja je tretirana radioterapijom može postati crvena i bolna. U većini slučajeva ta je pojava blaga, ali ponekad koža može biti veoma crvena i bolna. Medicinske sestre i radioterapeut će Vam dati savet kako da brinete o koži tokom terapije. Ako Vam koža postane veoma bolna biće Vam prepisane kreme koje ublažavaju ove simptome.

Zapaljenje mokraćne bešike (cistitis)

Radioterapija creva može izazvati zapaljenje mokraćne bešike. Ovo može dovesti do učestalih nagona na mokrenje. Možete osećati i peckanje pri izmokravanju. Od pomoći je da pijete dosta tečnosti kako bi mokraća bila manje koncentrovana. Lekar Vam može prepisati lekove koji pomažu da mokrenje bude ugodnije.

Ova neželjena dejstva traju često i nekoliko nedelja po završetku tretmana, a potom postepeno iščezavaju. Važno je da obavestite lekara ako se ova neželjena dejstva nastave.

Mogući dugotrajni neželjeni efekti

Kod nekih osoba creva ili mokraćna bešika mogu biti trajno oštećeni usled primene radioterapije. Ukoliko se ovo desi povećana je aktivnost creva i proliv se nastavlja, ili ostaje osećaj učestalog nagona na mokrenje. Krvni sudovi u crevima i mokraćnoj bešici se mogu ošteti primenom radioterapije i stoga se u urinu ili izmetu, s vremena na vreme, može pojavljivati krv. Mogu proteći meseci, pa čak i godine do pojave ovih neželjenih dejstava. Ako primetite bilo kakvo krvavljenje važno je da se obratite lekaru kako bi Vam bila pružena potrebna pomoć.

Neplodnost i impotencija

Radioterapija oblasti male karlice često izaziva neplodnost kod muškaraca i žena. Muškarci mogu ostati impotentni usled uticaja radioterapije na nerve regiona male karlice. Kod žena se može javiti drugačiji osećaj tokom seksualnog odnosa. Ovi efekti mogu biti veoma stresni. Važno je da razgovarate o tome sa lekarom ili medicinskom sestrom koji Vam mogu pomoći.