Ko smo?O Udruženju

logo

Udruženje je neprofitna, samostalna i nestranačka organizacija. Čine je pacijenti oboleli od raka debelog creva i jetre, članovi njihovih porodica, kao i sva druga zainteresovana lica koja žele pružiti bilo kakav vid podrške.

Misija

Udruženje pacijenata obolelih od raka debelog creva i jetre je posvećeno borbi protiv karcinoma debelog creva, sa akcentom na ranoj detekciji, poboljšanju kvaliteta života pacijenata, dostupnosti savremene terapije i pružanju pomoći onima kojima je ona potrebna.

Vizija

Dostupnost informacija o bolesti, njenom otkrivanju i lečenju, saveta svakom bolesniku i članu njegove porodice, kao i razmena iskustava obolelih koji su već prošli sve faze prilagođavanja na nov način života.