Ciljevi UdruženjaO Udruženju

logo

Pružanje nesebične podrške i pomoći obolelim
Okupljanje obolelih i svih zainteresovanih
Druženje i prijateljstvo
Razmena informacija i saznanja o bolesti
Organizacija stručnih predavanja i seminara
Saradnja sa stručnim i naučnim ustanovama i organizacijama u cilju edukacije i postizanja što boljih rezultata u prevenciji i lečenju kod nas i u svetu
Izdavanje stručnih časopisa i prezentacija preko interneta u cilju upoznavanja šire javnosti sa bolešću i našim delokrugom rada