LečenjeO raku jetre

logo

Ukoliko vi ili neko vama blizak imate rak jetre, veoma je važno da znate da može da se o formi i čitav tim lekara koji će sa vama sarađivati da bi se odredio plan za lečenje. Specijalisti mogu biti:

Hepatolog/ gastroenterolog koji je specijalista za oboljenja jetre,
Interventni radiolog,
Lekar onkolog,
Hirurg (hirurg za transplantacije odnosno hirurg onkolog).

Izbor terapije zavisi od vrste i stadijuma raka, od toga koliko dobro jetra funkcioniše i opšteg zdravstvenog stanja osobe.

 • Ukoliko se rak nije proširio van jetre, mogu se razmotriti operacija za uklanjanje tumora ili transplantacija jetre.
 • Za rak u uznapredovalom stadijumu postoji nekoliko procedura za lečenje (videti Lokoregionalne opcije) koje direktno oštećuju tumor(e) jetre.
 • Nedavno je odobreno i oralno lečenje (videti Sistemsku terapiju) koje usporava napredak raka.

Operacija

Operacija je metoda izbora za lečenje primarnog raka jetre. Uklanjanje dela jetre u kome se nalazi tumor može dovesti do izlečenja i dugoročnog preživljavanja.

 • Hirurška resekcija (uklanjanje): Može biti moguće ukloniti tumor(e) i okolna tkiva iz jetre ukoliko je tumor mali i u jednom režnju.
  • Ukoliko pacijent imacirozu, ali je funkcija jetre i dalje dobro očuvana, onda resekcija ostaje kao opcija.
  • Ipak, mnogi pacijenti ne ispunjavaju uslove za resekciju.
 • Transplantacija jetre: Kod pacijenata sa malim tumorima i uznapredovalom cirozom metoda izbora za lečenje je transplantacija jetre.

Lokoregionalne opcije lečenja

Ukoliko se rak nije proširio, ali pacijent nije u dovoljno dobrom stanju za operaciju, mogu se sprovesti procedure koje oštećuju ili ubijaju tumor u jetri.

 • Perkutana injekcija etanola (PEI) može biti koristan način lečenja kod pacijenata koji ne mogu biti operisani. Ova tehnika se sprovodi putem navođenja ultrazvukom. Sastoji se od ubrizgavanja alkohola ili drugih supstanci u jetru, što rezultira uništenjem tumora. 
 • Radiofrekventna ablacija (RFA) koristi visokofrekventne struje za uništenje ćelija tumora. Sonda se ubacuje u tumorsku masu ili njenu blizinu i toplota iz sonde ubija ćelije raka u tumorskoj masi.
 • Kriohirurgija koristi temperature ispod nule za zamrzavanje tumora. Tečni azot ubrizgava se direktno u tumor pomoću ultrazvučnog navođenja. Tumor se dva puta zamrzava i odmrzava. Postupak se može izvesti samostalno ili uz resekciju jetre.
 • Transarterijska hemoembolizacija (TACE) je procedura u kojoj se dovod krvi u tumor blokira, te se lekovi za lečenje raka ubacuju direktno u tumor. To omogućava da veća koncentracija lekova bude u kontaktu sa tumorom tokom dužeg vremenskog perioda.

Sistemska terapija

Sistemska terapija u vidu tableta odnosi se na lečenje koje utiče na ceo organizam. Tokom poslednjih nekoliko godina pojavile su se novije ciljane terapije koje ciljaju određene proteinske glasnike (kinaze) koje imaju svoju ulogu u rastu i širenju ćelija raka i tumora. Istraživanja pokazuju da neke putanje prenosa signala kinaze u samim ćelijama raka dovode do toga da one nastavljaju da se dele nekontrolisano i time izazivaju pretvaranje ćelija raka u tumore. Druge putanje za prenose signala kinaze u tumoru u okruženju stvaraju nove krvne sudove (neoangiogeneza) koji dovode kiseonik i hranljive materije do tumora. Stoga su to takođe važni ciljevi za zaustavljanje napredovanja i širenja raka.

Kako funkcioniše sistemska terapija?

Sistemska terapija ometa 2 signalna procesa na ćelijama raka i krvnim sudovima tumora.

Kakav može biti efekat sistemske terapije na tumorske ćelije i krvne sudove tumora?

1. Blokira signale tumorskih ćelija tako da ćelije raka ne mogu da rastu i da se dele.
2. Smanjuje stvaranje novih krvnih sudova koji obezbeđuju kiseonik i hranljive materije potrebne za dalji rast ćelija raka.

Usporavajući rast tumora i smanjujući dotok krvi u tumor, ciljana terapija može sprečiti rast i širenje raka. Ti procesi mogu biti važni i za normalne ćelije, tako da ciljane terapije mogu takođe uticati i na neke normalne ćelije. 

Razgovor sa lekarom

Ukoliko ste vi ili je neko koga poznajete pod rizikom od oboljenja jetre ili raka jetre, važno je konsultovati se sa lekarom. Vaš lekar vam može pružiti više informacija o opštem zdravlju jetre, vakcinama protiv hepatitisa i skriningu za rak jetre.