Faktori rizikaO raku jetre

logo

Faktori rizika i razvoj HCC

Glavni faktor rizika za pojavu HCC je ciroza. Ciroza je trajno oboljenje jetre koje uključuje stalno oštećivanje i regenerisanje tkiva jetre, što na kraju dovodi do gubitka funkcije ovog organa. Genetske greške koje se javljaju tokom ovog procesa mogu dovesti do transformacije normalnih ćelija u kancerozne ćelije.