Biološki lekoviO lečenju

logo

Poslednjih godina u cilju lečenja raka debelog creva se primenjuju tzv. pametni lekovi - monoklonska antitela. Monoklonska antitela su lekovi koji prepoznaju i blokiraju specifične proteine koji su prisutni u određenim ćelijama raka.

Monoklonsko antitelo koje se zove bevacizumab (Avastin®) se primenjuje za lečenje uznapredovalog karcinoma debelog creva u kombinaciji sa hemioterapijom. Bevacizumab deluje tako što dovodi do propadanja postojećih krvnih sudova tumora ali i sprečava razvoj novih krvnih sudova. Na ovaj način tumor ne dobija dovoljno kiseonika i hranljivih materija preko krvi i njegove ćelije odumiru. Bevacizumab takođe omogućava dotok hemioterapije do tumorskih ćelija. Ova vrsta lekova koja deluje tako što remeti rast krvnih sudova u tumoru naziva se inhibitorima angiogeneze.

Drugo monoklonsko antitelo koje se zove cetuximab (Erbitux®) primenjuje se u lečenju uznapredovalog raka debelog creva i ono se vezuje za epidermalni faktor rasta (EGFR). Vezivanje ovog monoklonskog antitela za EGFR receptor sprečava vezivanje faktora rasta za njega i na taj način sprečava rast i deobu ćelija raka. Pre upotrebe cetuximaba Vaš lekar mora izvršiti testiranje da li ćelije raka imaju k-ras wt genotip.

Oba monoklonska antitela se primenjuju u vidu intravenske infuzije.

Neke osobe imaju alergijske reakcije na monoklonska antitela što se ispoljava u vidu reakcije slične gripu, smanjenja krvnog pritiska ili mučnine. Ostali mogući neželjeni efekti uključuju osip na koži i umor. Kod nekih monoklonskih antitela prva doza se primenjuje polako tokom više sati. Ponekad se pred terapiju daju lekovi koji mogu ublažiti neželjena dejstva monoklonskih antitela.