Novosti07.03.2019

Mart, mesec borbe protiv raka

Prevencija malignih tumora

Beograd 07.03.2019

Mesec mart se već tradicionalno u našoj zemlji obeležava kao Nacionalni mesec borbe protiv raka.

Smanjite rizik od raka

Imajući u vidu da se oko dve trećine nastalih maligniteta vezuje za faktore rizika koji se odnose na način života (pušenje, nepravilna ishrana, fizička neaktivnost, konzumiranje alkohola) što ih čini preventabilnim, dužnost zdravstvenih radnika je da zdravstveno vaspitnim radom utiču na svest pojedinaca, šire društvene zajednice, ali i donosilaca odluka, da ih osnažuju i osposobljavaju da usvoje zdravije životne stilove i tako teže očuvanju i unapređenju zdravlja, kao glavnom životnom resursu. U okviru toga, naročito je važno ukazivati javnosti na značaj korišćenja dostupnih zdravstvenih usluga u sklopu nacionalnih programa prevencije i ranog otkrivanja raka.

U predstojećem periodu biće intenzivirane zdravstveno promotivne aktivnosti usmerene ka podizanju svesti javnosti o značaju prevencije, ranog otkrivanja i odgovarajućeg lečenja malignih bolesti. U saradnji sa Udruženjem ILCO, maketa debelog creva će već tradicionalno biti postavljena u gradovima Srbije.

Plan aktivnosti :
  • 09.03.2019. god. Valjevo
  • 15.03.2019. god. Čačak
  • 21.03.2019. god. Vršac
  • 29.03.2019. god. Leskovac
  • 30.03.2019. god. Niš
  • 05.04.2019. god. Šabac
  • 12.04.2019. god. Kraljevo