Novosti30.10.2018

Besplatna pravna pomoć

Beograd 30.10.2018

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da Pravna klinika za medicinsko pravo Pravnog fakulteta Univerziteta Union nastavlja sa radom počevši od četvrtka 1. novembra 2018. godine.

Klinika se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći građanima u slučajevima:

  • kada im je kao pacijentima uskraćeno ili povređeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite;
  • kada kao pacijenti u ostvarivanju zdravstvene zaštite pretrpe štetu na svom telu, ili dođe do pogoršanja njihovog zdravstvenog stanja;
  • kada im je kao pacijentima, zdravstveno osiguranim licima, uskraćeno ili povređeno neko od prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Besplatnu pravnu pomoć pružaju studenti prava uz nadzor advokata i profesora.

Prijem građana je svakog četvrtka u periodu od 17.00 do 18.30 časova, na drugom spratu, kabinet VIII, ul. Bulevar maršala Tolbuhina br. 36 (bivša ul. Goce Delčeva), Novi Beograd.

Molimo Vas da ovu informaciju imate u vidu ukoliko nekom licu bude potrebna pravna pomoć u vezi sa navedenim oblastima, kao i da ukoliko ste u mogućnosti, ovo obaveštenje prosledite onima za koje mislite da mogu biti zainteresovani.

Kontakt:

Zahvaljujemo na saradnji!