Novosti27.10.2017

Izveštaj sa tribine "Rak nije ubica, imunoterapija i vakcine u onkologiji"

Beograd 26.10.2017

Na tribini pod nazivom "Rak nije ubica, imunoterapija i vakcine u onkologiji", koja je održana 26.10.2017. godine u prepunoj sali Doma zdravlja "Voždovac", brojni zainteresovani građani mogli su da postave pitanja i saznaju mnoge odgovore na ovu temu. Tribinu su, u želji da se podigne svest opšte javnosti o važnosti prevencije raka, organizovali Dom zdravlja "Voždovac", Udruženje pacijenata obolelih od raka debelog creva i jetre, Gradska opština Voždovac i predsednik Saveta za zdravstvo Voždovca dr Slađan Timotijević.

Rak nije bauk 26.10.2017. 6Rak nije bauk 26.10.2017. 5

Predavanje je održao prof. dr Vladimir Kovčin, koji je istakao da decenijama unazad naučnici su pokušavali da maligne tumore leče imunoterapijom. Svi ti pokušaji su se završavali sa neuspehom. Kada je otkriven interferon mislilo se da je pronađen univerzalni lek za karcinome. Posle decenija korišćenja interferona pokazalo se da je on efikasan samo kod malog broja malignih tumora, kao što je karcinom bubrega, melanom i neke leukemije. Oduševljenje je splasnulo i usledile su godine u kojima je jedina terapija bila primena citostatika. U međuvremenu je nauka napredovala u istraživanju imunskog sistema i njegovog funkcionisanja. Otkriveni su razlozi i mehanizmi kojima se tumori skrivaju od našeg imunskog sistema, koji ih ne prepoznaje tako da tumori neometano rastu.

Rak nije bauk 26.10.2017. 3

Pokazalo se da je ključni momenat prepoznavanje kancerske ćelije od strane imunskog sistema. Sa otkrićem receptora na tumorskim ćelijama i ćelijama imunskog sistema sintetisani su lekovi koji mogu da blokiraju mehanizme kojima tumori izbegavaju uništenje. Sa pojavom ovih lekova nastupila je nova era u lečenju malignih bolesti imunoterapijom.

Rak nije bauk 26.10.2017. 4

Citostatici polako odlaze u istoriju i u poslednjih desetak godina nije otkriven ni jedan novi citostatik koji je ušao u rutinsku upotrebu. Imunoterapija postiže zapažene rezultate u lečenju tumora. U toku su mnogobrojne kliničke studije koje bi trebalo da dokažu kod kojih bolesti je ona efikasnija od do sada standardne citostatske terapije. Pojedini od tih lekova su registrovani i u Srbiji i ulaze u standardnu praksu.

Rak nije bauk 26.10.2017. 1Rak nije bauk 26.10.2017. 2

U velikom broju slučajeva maligne bolesti su izlečive, ukoliko se otkriju na vreme.

Redovnom posetom svom izabranom lekaru, dajete sebi šansu da budete brži od bolesti.

REDOVAN PREGLED JE NAJBOLJA ZAŠTITA!